حتی به بهترین بندگانش هم سخت می‌گیرد. ما که عددی نیستیم.
آخرین نماینده اش منتظر پاسخ امیدوار کننده‌ای از او بود و صدایش می‌کرد: متی نصر الله؟
بالاخره جواب داد: الا ان نصرالله قریب!

بعضی وقتها که سخت می‌گذرد و انتظار گشایش دارم یاد این انتظار خاص می‌افتم و بعد سخن نغز حال گیرانه‌ای از حضرت حافظ در ذهنم زنده و تکرار می‌شود آنچنان که دلخور می ‌کندم: عملت چیست که مزدش دو جهان می‌خواهی؟!

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید