مهمتر

دوستي كه صنايع خوانده  و مدير منابع انساني است مي گفت: در مصاحبه هاي استخدامي راحت مي شود فهميد طرف رشته اش برايش مهم تر بوده  يا دانشگاهش. مثلا کسی که می گويد  شريف. مكانيك. شريف را از مکانيک مهمتر می داند و ديگري كه مي گويد برق. خواجه نصير. رشته اش برايش مهمتر است. در حالت کلی هم همينطور است ناخواسته موضوعی که برايمان مهمتر است زودتر می گوييم.

 اين پست شد مثل يادداشتهای صنايعی!

/ 4 نظر / 3 بازدید
کمی آزادی

يادداشت های صنايعی چه جور يادداشت هايی است؟

simba

نگفتی. من می شناسمت؟

X

اگر كسي اين چيزها را بداند و به مرض به اشتباه انداختن ديگران دچار باشد، زياد نمي شود روي نتيجه حساب كرد.

X

ای شيث! من هر کاری می کنم يادداشت آخرت انکود نميشه. اگه جواب لازم داره برام ترجمه کن. چرا يه جوری می نويسی که من نتونم بخونم؟ از مردم آزاری چه نفعی برات حاصل ميشه؟ حالا بی شوخی به همام روال قبل برگرد عزيز، لطفا.