برای دیدن دو تا دوست مهربون به آخرین شرکتی که کار می کردم سر زدم. بیشتر از دو ساعت اونجا بودم و کمترین زمان صرف صحبت و دیدار اون دو تا دوست شد. 

تجربه: دیگر چنین روشی رو انتخاب نمی کنم. حداقل در مورد محیطهای کاری سابق برای من مناسب نیست. قرار گذاشتیم یکبار دیگه ملاقات خصوصی داشته باشیم.

/ 0 نظر / 4 بازدید