اضطراب امتحان

امتحان دارم از نوع زبان انگلیسی. معلوم هم نیست به کاری بیاید یا نه؟!!!

با خودم قرار گذاشته ام چه نمره ای بگیرم. همین قرار الکی یا شاید حساب و کتابهایی که با خودم کرده ام برای توجیه این قرار باعث شده اضطراب امتحان داشته باشم. برای اولین بار در عمرم دیشب خواب امتحان دیدم!!!!

اگر خواستید دعا کنید امتحان فردا کتبی و پس فردا صبح شفاهی است! پیشاپیش ممنون

 

 

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
the present

چه خوب ! من خیلی خواب امتحان دیدم تا حالا . مثلا خواب می بینم یه درسی رو یادم رفته پاس کنم زمان لیسانس حالا اومدن دنبالم می گن شما باید فلان امتحان رو بدی که مدرکت معتبر باشه ! ها ها ها و من دارم می رم سر جلسه دون یه ذره مطالعه...