شاعر فرموده اند: دیدار یار غایب دانی چه شوق دارد؟ ابری که در بیابان بر تشنه‌ای ببارد
حالا ما فردا یک دوست عزیز را که سالها برای ما غایب از نظر بوده‌اند ملاقات خواهیم کرد( ان شاالله).
دیدار دوستان بعد مدت مدید بسیار هیجان انگیز و لذت بخش است اما بعضی وقتها آدمی برای دوست مورد نظر کمی و گاهی خیلی نگران میشود. من دوست دارم دیدار فردا نگرانی ایجاد نکند برای هر دوی ما و نگرانیهای احتمالی موجود را نیز بر طرف نماید.
دوست عزیز جانی جهت هماهنگی تماس گرفتند. از توصیفاتی که ما از ظاهرمان کردیم متعجب شدند و پیشنهاد کردند ما به دنبال یافتن ایشان باشیم چرا که ایشان کمتر تغییر داشته‌اند! امیدوارم با تغییراتم نگرانیشان را بیشتر نکنم.

برای فردا بعد از ظهر لحظه شماری می کنم ای دوست!  «ت» بده!06.gif

/ 2 نظر / 2 بازدید

اینم ت تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن که دوست خود روش بنده پروری داند

بازم دارم تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار...