امروز برای اینکه از دست غم فرار کنم چند ساعت الکی توی خیابانها راه رفتم. خودم را بین مردم قایم کرده بودم که غم مرا گم کند. آخر سر هم موفق شدم و وقتی مطمئن شدم که دیگر دنبالم نیست به خانه برگشتم. حالا باید یک ایمیل بنویسم. تصمیم گرفته بودم وقتی ایمیل بزنم که غم نباشد.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید