آدم خوب

در آخرین شرکتی که در ایران کار می کردم همکار جوانی داشتیم که خیلی مهربان بود. از دیگران شنیده بودم که همه خانواده اش رو تو زلزله بم از دست داده تنها یک برادر داشت انگار که او هم ساکن تهران بود. مادر و پدر و خواهرهاش تو زلزله مرحوم شده بودند و خودش تنها بازمانده زلزله بود. الان عکسهاش رو از حضورش در مناطق زلزله زده آذربایجان دیدم. توی عکسها در حال کمک بود و خیلی خوشحال. واقعا انسان قابل تحسینیه! حضور در مناطقی که یادآور خاطرات آزار دهنده هستند برای کمک به آدمهای دیگر به نظرم روح بزرگی می خواهد.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید