لوله های عجیب

اعتصاب تازگیها در این مملکت حسابی مد شده. از بین مشاغل مختلف خلبانها، مامورین امنیت فرودگاه، مربیهای مهدکودک، ماماها، رانندگان قطار و حالا هم کارکنان پست! طی چند ماه گذشته اعتصاب کرده اند.

این اعتصاب اخیر باعث شد یاد یک خاطره ی مدیر پروژه بیفتم. یکبار حین صحبت باز اشاره کرد که من دو برابر تو سن دارم. شاهد آورد که وقتی درس می خوانده همه چیز دستی بوده. چند تا نقشه ی بزرگ خیلی قدیمی داخل کمدش را نشانم داد. گفت فکر می کنی اینها چی هستند؟ بلافاصله جواب داد اینها پایان نامه ی دانشگاه من هستند. در سیستم لوله های پستی مشکلی بود؛ یکی از جهت دهنده ها درست کار نمی کرد و من طراحی جدید ارائه دادم. با تعجب پرسیدم ببخشید گفتید لوله یا من اشتباه فهمیدم؟ گفت نه! گفتم لوله. گفتم لوله ی چی؟ گفت در این سرزمین همه ی نامه ها و بسته ها با وسیله ی نقلیه جابه جا نمی شود- حداقل در گذشته نمی شد. بخشی از نقل و انتقال مرسولات توسط سیستم لوله کشی انجام می شود! نامه ها بر اساس نیروی جاذبه توی لوله ها حرکت می کنند و به مقصد می رسند!! برای همین شیب لوله و طراحی نقاط اتصال خیلی مهمند. توضیح هم داد که مشکلی که حل کرده چه بوده!!! هنوز هم شک دارم که جدی گفت یا من درست نفهمیده ام!

/ 0 نظر / 20 بازدید