گفت: هر بار که ایمیلم رو باز می کنم قلبم می‌دوه تو دهنم، همینجوری معمولی که نمیاد!

فکر کنم مقادیری بدونم چی می‌کشه!

 

/ 1 نظر / 2 بازدید