دموکراسی

رسم است که مادر/ پدر همکار، در اولین فرصت بعد از تولد نوزاد، یک ایمیل به همکاران ارسال می کند و خبر سلامت مادر و کودک، عکس نوزاد، اسم، قد، وزن، تاریخ و بعضا ساعت تولد را به اطلاع همکاران می رساند. 

طبق سنت، همکاران تصمیم گرفته اند برای کودکان همکارانی که در این ماه متولد شده اند  هدیه بفرستند. 

کارت برای امضا و پاکت جمع آوری پول دست به دست می شد. اینبار ولی یک تغییر جالب اتاق افتاده بود؛ روی یک برگ کاغذ چندین پیغام پیشنهادی برای تبریک ذکر شده بود و مشارکت کنندگان در طرح باید به پیغام ها رای می دادند تا پیغامی که رای بیشتری آورد در کارت ذکر شود. قبلتر پیغام را خانم منشی با مشاوره ی دوستانش انتخاب می کردند. این رای گیری خیلی جدید بود. 

در آخرین مرحله، رییس پیغام را در کارت می نویسد و بالای اسم همه امضا می کند. به همین دلیل امضا کنندگان تا جایی که امکانش هست نزدیک به لبه های کارت امضا می کنند که جا برای پیغام نوشتن باقی بماند. با مزه اند.

/ 0 نظر / 23 بازدید