خیلی بچه ی خوبیه. ایرانی نیست البته.

خیلی مودب و با اخلاق و منصفه.

امروز دیدمش و حرف از امتحانها شد. گفتم من برای امتحانها به دعا نیاز دارم پس لطفا برام دعا کن. گفت من دعا نمی کنم اما کلی ساپورتت می کنم. گفتم مگه میشه؟!!! خندید که آره. آخه من به خدا اعتقاد ندارم!!!!

من همچنان:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

/ 0 نظر / 3 بازدید