ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به

عیدی خواسته بودم برای امروز.

چیزی که گرفتم یک خبر فقدان دیگر بود. عزیز دیگری را هم از دست داده ام. دو هفته گذشته. عزیزی که مدتها بود زندگی برایش رنج بزرگی بود و بزرگترین آرزویش ترک این دنیا. حالا دو هفته است که از رنجی که می کشید راحت شده و من امروز فهمیدم.

چقدر سخت است این غربت!! چه انتخابی کرده ایم؟!!!!!

حالا ما توی این دنیا یک عمو جان مهربان بیشتر نداریم. خدایا حفظش کن برای ما، سالهای سال با شادی و سلامتی.

امروز دو ماه از پرواز بهترین پدرها گذشته دوماااااااه و این مصیبت هنوز خیلی سنگین است. اگر چه ما سعی می کنیم با بودنش کنار بیاییم اما یک وقتهایی نمی شود:(

/ 0 نظر / 3 بازدید