...

شده‌ام خراب و بدنام و هنوز امیدوارم             که به همت عزیزان برسم به نیک نامی 

تو که کیمیافروشی نظری به قلب ما کن        که بضاعتی نداریم و فکنده‌ایم دامی

 عجب از وفای جانان که عنایتی نفرمود         نه به نامه پیامی نه به خامه سلامی

اگر این شراب خام است اگر آن حریف پخته  به هزار بار بهتر ز هزار پخته خامی

ز رهم میفکن ای شیخ به دانه‌های تسبیح    که چو مرغ زیرک افتد نفتد به هیچ دامی

سر خدمت تو دارم بخرم به لطف و مفروش     که چو بنده کمتر افتد به مبارکی غلامی

به کجا برم شکایت به که گویم این حکایت      که لبت حیات ما بود و نداشتی دوامی

بگشای تیر مژگان و بریز خون حافظ                 که چنان کشنده‌ای را نکند کس انتقامی

بعد صد هزار بار گفتن حافظ اسرار الهی کس نمی داند  خموش، بالاخره یک فال متفاوت گرفتیم و خوشمان آمد! :)

/ 0 نظر / 3 بازدید