بچه که بودیم لحاف دوزهای دوره گرد هر از گاهی در کوچه ها فریاد می زدند. اغلب هم پیر بودند.

سالهاست که صدای هیچ لحافدوزی را نشنیده ام.

محله ی ما یک بخش با بافت قدیمی دارد، با مغازه هایی با در و پنجره چوبی.

چند روز پیش با مامان خانم بیرون رفته بودیم که گفتند باید به لحافدوزی بروند من هم همراهی کردم. حس خیلی نوستالژیکی داشت بو و فضای مغازه. صاحب مغازه مثل همه ی لحافدوزهای دیگری که دیده بودم خیلی پیر بود اما دو تا شاگرد جوان داشت. از اینکه شاگرد داشت خوشحال شدم! 

/ 2 نظر / 3 بازدید
م و

همین پیرمردهایی که میان داد میزنن "آی لاو سوزی" رو میگی؟[چشمک] منم غیر از لحاف دوزی مزرعه پنبه رو هم دوست دارم یه بخشی از قشنگی لحاف دوزی ها مربوط به اون کوه پنبه بعد از زده شدن است به گمان من!