بر من جفا ز بخت من آمد و گر نه "یار"

حاشا که رسم لطف و طریق کرم نداشت

آخیییی!

حضرت حافظ  

/ 0 نظر / 22 بازدید