ايده:

بنا بر اخبار واصله در شركت معظمي كه ما تا چند روز پيش اشتغال داشتيم؛ شايعه جديدي پيچيده كه با توجه به دور از ذهن بودن بعيد است فقط شايعه باشد. شنيده شده كه در آينده نزديك كاركنان مستقر در طبقه اول ساختمان سه طبقه شركت به طبقات بالاتر منتقل خواهند شد تا طبقه اول اجاره داده شود و به اين وسيله درآمد سازي صورت بگيرد! خب فكر بدي هم نيست. يك طبقه كامل در يكي از بهترين فرعيهاي ميردادماد. در طبقات بالاتر هم كه از فضا استفاده بهينه نشده است. حتما در آمد خوبي خواهد داشت. واقعا احسنت به پيشنهاد دهنده!!! هنوز كار شركت به تعديل نيرو نكشيده (شركت مادر و اولاده) شايد هم با اين شرايط كشيد!!!

 سوال:

آيا در ميان خوانندگان محترم كسي هست كه بداند در آزمون كتبي ورودي شركت ناموران چه موضوعاتي مورد سوال قرار مي گيرد؟ اگر هست؛ لطفا چند كلمه اي مرقوم بفرماييد تا به رفيق ما كمك كرده باشيد. البته خودش  به زودي خواهد فهميد.

/ 1 نظر / 3 بازدید
قاصدک

با بچه های شرکت مادر قراردادی ۱ ماهه يعنی تا آخر مرداد بستند و بعد از اون تعديل نيرو و تقسيم بجه ها در شرکت های زير مجموعه انجام می شه.