همکارن عزیز ما

از چهار همکار اتاق مجاور ما سه تایشان مهندس ارشد هستند و چهارمی نقشه کش است. از آن جمع سه نفری هم دوتایشان خیلی بلند صحبت می کنند و می خندند.

چهارمی از دست این جماعت شاکیست اساسی. امروز یکی از دو نفر به شوخی به چهارمی گفته که شما از دست سر و صدای ما هر روز از صبح تا عصر با صدای بلند آهنگ گوش می دهید. چهارمی هم گفته من کر بشوم بهتر است از اینکه دیوانه بشوم!!!

/ 0 نظر / 3 بازدید