توجه توجه! 

لطفا تا روز جمعه حدود ظهر به وقت ایران خیلی زیاد برای ما دست به دعا باشید که جمعه روز مهمی است. در شادیهایتان جبران می کنیم. با تشکر فراوان!

/ 0 نظر / 3 بازدید