اتفاق ناگوار

امروز روز خوبی نبود.

شنیدن خبر درگذشت ناگهانی جوانی که ندیده بودمش، من و همه اعضای خانواده را متاثر کرد. هنوز دانشجوی کارشناسی بود و روی پایان نامه کار می‌کرد. برای بازدید از مناطق عملیاتی به جنوب رفته بودند و روز چهارشنبه در سانحه تصادف ...

مادرش را کمی می‌شناختم و چند باری دیده بودم. سنگینی غم بزرگی را تحمل می‌کنند. برای صبوری خانواده داغدارش و آرامش و شادی روحش دعا کنیم. خیلی متاثرم.

مرگ همین نزدیکی هاست؛ همین نزدیکی...

 

/ 0 نظر / 2 بازدید