پازل دوستان ارجمند! درود بر شما! (با لحن شير خدا در برنامه ی ورزش باستانی بخوانيد. اگر اسمشان را درست گفته باشم) 

پيشنهاد می کنم هر وقت پازل خونتون پايين اومد؛ به این آدرس سری بزنيد.

/ 0 نظر / 4 بازدید