گر مسلمانی از اين است که «بعضی دارند»

آه اگر از پی امروز بود فردايی

با اجازه حضرت حافظ به جاي «حافظ دارد» ايشون «بعضي دارند» رو قرار دادم تا مفهوم رو برسونم.

/ 3 نظر / 3 بازدید
ق

پینگ کن. من فکر می کردم تعطیلش کرده ای . حالا که پینگ کرده ای خبر شدم.

ايکس

باز چی شده؟ نگران فردای اونا نيستم ولی ظاهرا امروز شيث ما بهم ريختهخوب باشی نازنين

شيث

ايکس بسيار بسيار عزيز سلام. من بد نيستم زياد. فقط ازدست اين اتفاقاتی که داره می افته خيلی خيلی دلگيرم. از اين تيشه هايی که به ريشه ها می خورد. به نام همون ريشه ها. از ديدن کامنتت خوشحال شدم. خيلی زياد. کيف کردم که نگرانت کرده ام و برايم چيزی نوشتی. البته شرمنده. اما صادقانه گفتم اين حرفها رو. شاد و سلامت و موفق باشی عزيز