تجربه

 

به خاطر يادداشتی اين پست را برداشتم. يادداشتش هست می توانيد نوشته را حدس بزنيد. جمله آخر را نگه می دارم:

اگر ما بندگان خدا می دانستيم رحمت پروردگارمان چقدر زياد است و او چقدر به ما نزديک، به او اعتماد می کرديم.

توضيح: ظاهرا متن منظور را نرسانده بود و احساس کردم ممکن است بوی ريا بدهد! دلم نمی خواهد يادآوری رحمت عام خدا را با بعضی رفتارها اشتباه بگيرند و دليلش من باشم.

گفتی از حافظ ما بوی ريا می آيد؟ حافظ (ما) هم که کارش درست است!!! 03.gif

/ 2 نظر / 3 بازدید
ق

بدون اين كه قصد مزاح داشته باشم. اين پست تو با حرف احمدي نژاد درباره ي هاله ي نور فرق چنداني ندارد به شرط اين كه تقسيم بر جايگاه و اين ها بكني. يعني اگر مخرج مشترك بگيري صورت ماجرا در اين دو مورد يكي است.

شیث

قاف عزیز! از نظر من خيلی فرق دارد. البته اينطور هم می شود برداشت کرد. از برداشتت تعجب نکردم ولی تفاوت ره هم زياد است. اينکه من گفتم در مدح خودم نبود در وصف لطف خدا بود که شامل حال همه است نه من به عنوان فلانی يا دارنده فلان سمت مملکتی. من عمرا اينقدر خود شيفته نيستم. اگر بوی ريا دارد البته بحث ديگری است که چون من برای خيليها مجهولم شايد اشکالی نداشته باشد!!شايد!