در این سالهای اخیر به خصوص از وقتی که اینجا آمدم خیلی کارها را که انجام نداده بودم انجام داده ام. انجام هر کدامشان یک مرحله از بزرگ شدن بود. مدتی است که یکی از این نوع کارها را مدام توی ذهنم دارم و وسوسه ی انجامش رهایم نمی کند. تنها سفر کردن!

/ 1 نظر / 3 بازدید
م و

شیث جان، من هر قدر فسفر می سوزانم به نظرم می آید شما تنها سفر کرده ای! در نتیجه معنی این که دلت می خواهد تنها سفر کنی را درک نمی کنم. مثلا می خواهی دور دنیا را در 80 روز بگردی یا چیزی شبیه این؟