لحظه های ناب

یکی از بزرگترین لذتهای دنیا برای من، گوش کردن به نماز صبح آقاجانم و دعاهای  بعد آن بود. آنقدر قشنگ نماز می خواند و دعا می کرد که من فکر می کردم لابد خدا هم خیلی این نماز را دوست دارد. آقاجان نماز قشنگش را تمام می کرد بعد سر سجاده  می نشست و آرام دعا می کرد. اول هر دعا می گفت خدایا خداوندا بارپروردگارا! و من کیف می کردم از توالی این سه نام با آن صدا و لحن دوست داشتنی و باز برای دعای بعد، اول این سه نام را صدا می زد. دعاهای قشنگش برای همه بود و آخرین دعا این که ما را محتاج نامرد نکن! من نکات ریزی در دعاهای طولانی بعد نماز صبح آقاجان می دیدم اما متاسفانه فقط همین آخری توی ذهنم مانده. خدایا خداوندا بارپروردگارا! بنده ی بی نظیرت را عزیز بدار و به ما توان صبر بر این مصیبت را عطا کن. 

/ 1 نظر / 2 بازدید
قاصدک

سلام. آقاجان پدربزرگتون بود؟ از نماز خوندن پدربزرگم چای خوردن بین دو نمازش برام جالب بود :) همیشه از داستانهای پیامبران می گفت چقدر قدیمی ها دعاهای خیر میکردن ..خدا بیامرزدشون هردوتاشون رو..