من چشم توام اگر نبینی چه عجب!                من جان توام کسی نبیند جان را!!!

/ 0 نظر / 3 بازدید