استقلال

تا امروز دقیقا یک ماه کامل را تنها زندگی کرده ام ؛ یک ماه سی و یک روزه. دو روز خوب سفر و دیدار با عزیزان را حساب نکرده ام  و ماه را هم تابستانی گرفته ام. تجربه ای بود!

/ 0 نظر / 3 بازدید