یک آگهی کار دانشجویی توی دانشکده زده بودند. مدلسازی ... موضوعش جالب به نظر می رسید. اپلای کردم. فکر می کردم شانسم بالاست. جواب را خیلی زود گرفتم. نوشته بودند با تشکر از علاقه مندی شما به اطلاع می رساند امکان بررسی مدارک شما برای این موقعیت وجود ندارد اما اپلکیشن شما برای مو قعیتهای بعدی حفظ خواهد شد. آخر سر هم گفته بودند اگر اعتراض دارید ایمیل بزنید!!!!

تنها دلیلی که به نظرم رسید مرتبط بودن پروزه با موضوعات بسته ای و ملیت من بود. عنوان انستیتویی که نیرو می خواست تکنولوزی بسته ای و انرزی بود!!!!

/ 1 نظر / 3 بازدید
م و

ای مهندس نابودگر! شما رفته بودی برای مقاصد صلح آمیز درس بخونی .... . خیلی هم حق دارن که مانع ساخت بمب بشن اونم شما که میگن هر جایی می تونین بمب هسته ای بسازین[ابرو]