گل با جنبه

حضرت حافظ فرموده‌اند که: صبحدم مرغ چمن با گل نوخواسته گفت- ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت! گل بخندید که از راست نرنجیم ولی- هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت

به زعم اینجانب، در این ابیات نکته اصلی جنبه‌ی گل می باشد!

/ 1 نظر / 3 بازدید
ْX

یادداشت شیث اما دربرگیرنده نکته مهمتری است: مطالعه ابیات عاشقانه[چشمک]