یکی چاره باید کنون اندرین                      که این بد بگردد ز ایران زمین

فردوسی 

/ 0 نظر / 16 بازدید