حرف از تغييرات سريع در جامعه بود. دوستی از قول يکی از دوستان سال بالايی اش( در حد ۷۴ ای) نقل قول می کرد که وقتی اونا دانشجو بودن اگه يه خانم و آقای دانشجو احيانا لازم می شد با هم صحبت کنند از بينشون يه کاميون رد می شد اما حالا ... 

ايشون گفت ... رو، من ننوشتم.

/ 0 نظر / 3 بازدید