هنوز به یک ماهی که وعده اش را داده بودند نرسیده بودیم که حساب و کتاب نهایی و چک تحویل نماینده محترم بنده شد. انصافا این حرکت شرکت نان را بسیار پسندیدم که با توجه به اینکه خیلی از همکاران بعد از استعفا از کشور خارج می شوند چک تسویه حسابشان  را به بستگان درجه یک، بنا به درخواست خود فرد تحویل می دهند. 

و به این ترتیب شرکت نان، همه جوره برای من تمام شد:) کار در شرکت نان و همکارانم را دوست داشتم. اولین جایی بود که با وجود رضایت از کار و حواشی آن، ترکش کردم!

/ 0 نظر / 3 بازدید