يه جورايی استاد عزيز ما

استاد اسدی گرمارودی می گفتند يکی از دوستانشان، چند سال پيش به اداره ای مراجعه می کند. يکی از کارمندان، بالای سرش (یعنی روی ديوار پشتی) تابلويي نصب کرده بوده كه مراجعه كننده متنش را اينطور می خواند: « ما برای شما کار می کنيم. نه خودمان!». با ديدن اين نوشته ارباب رجوع خوشحال می شود؛ لابد فكر می كند طرح تكريم ارباب رجوع پيشاپيش در حال اجرای آزمايشی است. اما در كمال تعجب، کارش را راه نمی اندازند. به کارمند سابق الذکر می گويد اين نوشته را بردار تا مردم الکی دلخوش نشوند. جواب می شنود شما اشتباه برداشت کرده ايد. منظور اين بوده که :« ما برای شما کار می کنيم؟ نه! خودمان». اين هم يكی از فوايد علامت گذاری در نوشتن.

خوشبختانه استعداد استاد عزيز ما نوشتن شيث، تازگيها بسيار شکوفا شده است!! خيلی بيشتر از ايام شباب! نتيجه اش را هم می بينيد!!!

/ 1 نظر / 2 بازدید
غارنشین

آها راستی الان منظور چند پست قبلتون در مورد استاد عزیز ما رو فهمیدم..... الان این اصطلاحو نداریم.. ولی میاریمش:)