یاد

برای یادمان دیروز که باید به یادم بماند:

 آن عهد یاد باد که از بام و در مرا- هر دم پیام یار و خط دلبر آمدی

حافظ

ترجمه شخصی:عهد= دیروز

 

/ 0 نظر / 2 بازدید