اینترنت در خانه

الان در خانه اینترنت دارم. بعد مدتها کم اینترنتی و بعضی وقتها هم بی اینترنتی. بعد از اینکه یک روز تمام دنبال گزینه ای گشتم که بتوانم در کمتر از دو هفته در خانه داشته باشم و نبود. فعلا با آقای همسایه شریک شده ام -آقای همسایه هم تازه اینترنت دار شده- منتها مشکل اینجاست که فقط کنار دیوار مشترک سرعت خوب است. بهتر از هیچی است اما به گمانم باید سراغ دیگر همسایه ی جدید الورود بروم. دیروز که موفق نشدم پیدایشان کنم. با دانش آلمانی ام یک نامه برایشان نوشتم و در صندوق پستشان انداختم شاید موفق شدم با آنها شریک شوم. آنوقت می توانم در اتاق خودم پشت میز بنشینم و اینترنت گردی کنم.  فعلا اما کنار دیوار مشترک با آقای همسایه ایم. 

/ 0 نظر / 2 بازدید