گلهایم یکی یکی بد حال شده اند. خودم هم چندان خوب نیستم. نگران انرژی منفی موجود در این خانه ام! نمی فهمم بر سر موجودات زنده ی این خانه چه آمده! دعای خیر لازم دارم. لطفا همراهی کنید. متشکرم!

/ 1 نظر / 30 بازدید
م. و.

گشوده شد در رحمت از آسمان امشب[فرشته]