گويا تمام شد!!

شنبه ظهر خدمت استاد بزرگوار خواهم رسيد. ماجراهاي ذكر نشده از اين قرار بودند كه در روز موعود(ذكر شده در پست استاد عزيز تحويلگير) با ايشان تماس گرفتم و فرمودند همان 7، 8، 10 روز ديگر (بر اساس گفتگوي پست سابق الذكر) تماس بگيرم. تماس گرفتم و فرمودند به دليل اينكه معاون پژوهشي هستند و هفته پژوهش است باز هم خلف وعده كرده‌اند. قرار شد من روي 11 آذر به بعد حساب كنم ولي جهت يادآوري، 11 ام تماس بگيرم. شنبه پيش(همان 11 ام) كه تماس گرفتم استاد فرمودند تمام شده و خواستند جلسه اي داشته باشيم براي اتمام كار!!! من كه هنوز باور نكرده ام.  در زمان آخرين تماس، جايي مهمان بوديم. از شنيدن عبارت «تمام شده» چنان مشعوف شدم كه توجه تمام حضار جلب شد و مراسم سر به سر گذارون هم برگزار كردند. اميدوارم واقعاً تمام شود. جداً اساتيد بزرگوار، چه شاديهاي كوچكي را از ما دريغ مي‌كنند!! البته اگر ماجرا اينقدر طول نمي‌كشيد، به اين اندازه مشعوف نمي‌شديم.

/ 1 نظر / 3 بازدید
من

ای بابا... اميدوارم واقعاْ تمام شده باشه...