از دیروز شادی برگشتن تو دلم نشسته. تا دیروز، روز موعود دووووووووور بود. 

فکر دیدار دوباره ی خانواده و دوستان، کلیییییییییی به آدم انرژی می ده.

/ 0 نظر / 2 بازدید