کلاس پنجم دبستان به مناسبت ارتحال امام که چيزی از آن نگذشته بود نوار سرودی بين مدارس توزيع شد. اول نوار يک شعر بود از قيصر امين پور. البته آن روزها نمی دانستم شاعر شعر کيست و امروز فهميدم. شعر اين بود:

صبح بی تو رنگ بعد از ظهر يک آدينه دارد

بی تو حتی مهربانی حالتی از کينه دارد

خواستم از رنجش دوری بگويم

يادم آمد عشق با آزار خويشاوندی ديرينه دارد

به خاطر حادثه کرمان همه متاثر شديم. اين شعر هم حس غمش تنها به اين اتفاق می تواند مربوط باشد. درست می شود وقتی که تو بيايی ...

/ 0 نظر / 4 بازدید