تقویم تاریخ

پارسال  چنین روزی، اولین روز قرارداد کار بعد از پایان دوره ی آزمایشی بود.

دو سال پیش در چنین روزی، از دومین پایان نامه ی ارشدم دفاع کردم.

/ 2 نظر / 15 بازدید
خريد

وبلاگ زيباي داري موفق باشيد

م. و.

اون برنامه ی "تقویم تاریخ" که صبح ها از رادیو پخش می شد یادته؟ می خواستیم آماده بشیم برایم مدرسه می شنیدمش خیلی وقتها. بعد از سالها متوجه شدن اسمش یه مقدار مشکل داره اسمش شده "برگی از تاریخ" یا یه همچین چیزی.