۱۵۰ کيلو کتاب و دفتر= يک پرس چلو کباب!!!

معلومه که قضيه چيه ديگه؟يه موقع سوال ايجاد نشه. اگه سوالی داشتيد بپرسيد!04.gif

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
م.ن

سلام. خوبی؟ خبری ازت نيست چرا تازه من نفهميدم اين چيزی که نوشتی يعنی چی.

شیث

جواب:به دليل کمبود جا در منزل جديد بخش عمده ای از کتابهای ما مشمول قانون پاکسازی شد البته کتاب و دفترهای قدیمی. قيمتی که اين همه کتاب رو خريدن برابر بود با قيمت يک پرس چلوکباب