شرح حال

ما مجدد سر جلسه امتحان تافل نشستيم. 364 روز بعد از امتحان قبلي. امسال شرايط امتحان كلي بهبود يافته بود. براي چپ دستها صندلي اضافي آوردند و ما هم از اين تسهيلات بهره برديم. البته ما خودمان هم از تجربه سال گذشته درسها گرفته بوديم و مجهزتر در جلسه امتحان حاضر شديم!!! در اينجا شايسته است دست مريزادي هم به اي تي اس بگوييم كه مجدد تافل كاغذي را در اين مرز و بوم داير و دل جوانان را شاد كرد؛ تا ما نيز بتوانيم در اولين دوره از سر گيري اين امتحان در اين مرز و بوم شركت كنيم. جالب اينجاست كه ما سال قبل در آخرين دوره اين امتحان شركت كرده بودم و امسال اولين دوره. وقتي سر جلسه رفتيم بسياري از چهره‌ها آشنا بودند و ما دريافتيم تنها ما نبوديم كه امتحان سال قبل را مشعشع داده بوديم!! البته اميد بسيار داريم كه تاريخ تكرار نشود. اگر بي دقتي نكرده باشيم (كه اين اشتباه جز مهمي از امتحانهاي ماست) و چند اگر ديگر، اميد داريم نمره مان در حدي خوب بشود كه نيازي به تكرار تاريخ نباشد و زحمت دعا كردن دوستان هم كمتر گردد. ان شا الله با دعاي دوستان. امسال شمار دوستان و آشناياني كه در اين عمل خيرخواهانه و نوع دوستانه شركت كردند(دعا كردن براي امتحان بنده حقير) افزايش قابل توجهي نسبت به سال قبل داشت كه حكايت از محبوبيت بالاي ما دارد و جاي بسي قدرداني و تشكر. از ظهر تا كنون به جز تماسهاي تلفني، چندين پيام كوتاه نيز به دست ما رسيده كه خوشحال و اميدوار كننده است. اميد كه شرمنده دوستان دعا كننده نشويم. ان شا الله! خوب عزيزان مي‌توانند استراحتي داشته باشند و در صورت تمايل، بعد از چند روز وارد فاز بعدي كه دعا كردن براي امتحان جي آر اي مي‌باشد گردند. پيشاپيش از لطف ايشان بسيار سپاسگزاريم. ان شا الله در شاديهايشان جبران كنيم.
 
 
 
 
/ 0 نظر / 2 بازدید