امروز

ما الان در فرانکفورت تشریف داریم و منتظر میزبانمان هستیم تا خسته و کوفته از راه برسند و بعد برویم توریست وار شهر را ببینیم چون میزبان هم در این شهر تازه وارد هستند. فرانکفورت شهری است شبیه چند تا شهر. عجیب و غریب و شلوغ. آسمان برلین و تهران را دارد، اس بانهای اشتوتگارت را،  ایستکاهها و او بانهای برلین را و ....

مصاحبه مان هم عجیب و غریب بود. باورم نشد که دو ساعت با مصاحبه کننده، آلمانی گفتگو نمودم. از انتظارم خیلی آسانتر بود! بحث حقوق که شد، مصاحبه کننده آنقدر جدی شد که من ترسیدم. حس من مثل حسم در حضور استاد اعظم بود در لحظات پایانی ملاقات وقتی گفتند فرم نمره ام را برگردانم. عکس العمل مصاحبه کننده هم خیلی شبیه استاد اعظم در آن لحظات بود. زبان حرکات بدن این آلمانیها را در این موقعیتها اصلا نمی فهمم!!!

بعد نوشت: نشد! 

/ 1 نظر / 3 بازدید
م و

من موقع مصاحبه با زبان مادری ام هم مشکل پیدا می کنم!