باید شعری برای وصف حالم پیدا کنم. پیدا نمی کنم. باید شعر بگویم اما شاعر نیستم!

/ 1 نظر / 30 بازدید
م. و.

حالا به نثر شرح حال می نوشتی از هیچی که بهتر بود[چشمک]