هر کسی از ظن خود

مدیر پروژه حین صحبتهایش کلی اصطلاح آلمانی استفاده می کند. گاهی مفهوم کلی را می فهمم گاهی هم هیچ نمی فهمم. مثلا به جای امیدواریم یا هوفن وی یر می گوید ای ر ورت این گاتس اور یعنی حرفت به گوش خدا برسد. این آسانترین است البته.

گاهی هم بعد از این جملات قصار نظر مرا می پرسد. من واقعا نمی دانم چه گفته پس می گویم نظری ندارم. یا حتی صریح می گویم نفهمیدم! چند وقت پیش باز جلسه بودیم و این اتفاق افتاد. صریح گفتم نفهمیدم. یک همکار دیگر هم آنجا بود. با خنده رو به همکار دیگر گفت می بینی این شیث چه سیاست مداری است؟!! هر جا که سوال مهمی می پرسم که جواب کریتیکال دارد می گوید نفهمیدم! گفتم آقاجان واقعا نفهمیدم! خندید و گفت ما خودمان سیاست مداریم!!! من که می دانم این سیاست توست!!!! گفتم خب این برداشت مثبتی نسبت به ضعف زبان من است اما حقیقت چیزی هست که میگویم!!! 

/ 1 نظر / 22 بازدید
مهمان

بعضی وقتها آدم به طور اتوماتیک سیاستش اجرا میشه! یعنی وقتی لازم نیست بفهمه ذهنش قفل میشه:) به تشخیص اون مدیر اعتماد کن[عینک]