قلیان کشیدیم در حد بسیار اندک. خوشمان نیامد! مزه ی آدامس بادکنکی خرسی می داد!

/ 2 نظر / 2 بازدید
محدثه

میوه ایش خوشمزه تر به من هم سر بزن

م و

من حتی به ذهنم هم خطور نکرده که امتحانش کنم! همین طوری که شما از مزه اش بدتان آمده ما از ریخت و قیافه اش و مزخرف بودنش حالمان به هم می خورد.