همه عمر بر ندارم سر از اين خمار مستی

که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی

/ 1 نظر / 3 بازدید
X

کاش منم اينطوری باشم....