همسایه :))

خدای من!

جیک جیک بچه های همسایه امروز به چه چه شباهت پیدا کرده!!! انگار دارند تمرین خواندن می کنند. مثل بچه های آدمیزاد که حرف زدن بزرگترها را تقلید می کنند. از صبح صدای چه چه مانند نا پخته ای می آید. گاهی هم وسطش دوباره صدای جیک جیک شنیده می شود!!! 

الان فهمیدم که خانواده همسایه بلبل هستند!! از لهجه شان :))))

/ 0 نظر / 3 بازدید