«زين همرهان سست عناصر دلم گرفت               شير خدا و رستم دستانم آرزوست»

                                                                                                         مولانا

دوستان عزيز شيث اين حرف رو به خودشون نگيرند. مربوط به محيط کاره.

چقدر «کوتوله» ها زيادند! اين هم ياد ايامی از عهد شباب. مناظره های (دعواهای) انجمنيها با بعضی جاهای ديگه! هی جوونی!!!

/ 1 نظر / 3 بازدید
X

چقدر آرزو داری: شير خدا، رستم دستان، دوری از کوتوله ها، ... پير که بشی ديگه فوق فوقش يه آرزو داری. هنوز جوونی شيث!