توصیه

عزیز من! آدمیزاد محترم!

لطفا در مناسبتهای خاص به دیگران بدی نکنید. همونجور که خیلیا شادی هاشونو تو مناسبتهای خاص دوست تر دارند،اندوه یا دلخوری مربوط به یک اتفاق در یک روز خاص -روزی که لزوما هم می تونه روز شادی نباشه اما خاص باشه- خیلی وقتها دیگری رو تا آخر عمرش اذیت می کنه. چون هر سال اون روز، یاد اون برخورد یا اتفاق می افته. 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید