پایان رسمی

کارفرما ایمیل زده بود: نظر به اینکه مهندس شما - یعنی شیث - هفت ماه است منتظر ویزاست و تا کنون خبری در این زمینه نرسیده و قیمت نفت در این مدت سیر نزولی داشته، بدین وسیله به اطلاع می رساند شرکت ما قرارداد را فسخ اعلام می کند.

رییس هم روی ایمیل، یک متن متاسفم ولی عیب ندارد حالا که خدا را شکر پروژه خوب داریم نوشته بود و به من و مدیران بالاتر از خودش فوروارد کرده بود. 

و بدین ترتیب الجزایر همه جوره تمام شد و چه داستان عجیبی بود. 

/ 1 نظر / 26 بازدید
م و

طبق نظر اینجانب اصلا اجازه ندادین که شروع بشه.ما که تازه هیجان زده داشتیم می شدیم اما ... . در واقع یه طوری همه رو نگران کردی که سیل دعاهای مامان خانومت به سمت شما روانه شد که مبادا شیث گل بره اون بلاد پر از خطر... . حیف شد[شیطان]